Десет дни во Македонија... во сто секунди!

Видео, во времетраење од сто секунди, направено од Giulia Blocal, за време на нејзиниот десетдневен престој во Македонија.

„And so I'm back in the Balkans! Here is my road-trip through western Macedonia: Skopje, Tetovo, Mavrovo Park, Ohrid, Bitola and Prilep. Enjoy! :-)“

No comments: