Monday, January 18, 2016

Сатирично знаме

Употреба на знамето на Република Македонија за сатирични цели, од страна на авторот Небојша Гелевски.


Извор на сликата:


Види и:

No comments: