Corona 3 Typewriter на Dafont

Вчера (15 јануари 2016) машинописниот фонт „Corona 3 Typewriter“, изработен на база на отпечатоци од истиоимената машина за чукање, беше објавен на вебсајтот Dafont. Засега, за неполн ден, истиот има вкупно 103 преземања.


Врска за бесплатно преземање на фонтот - клик

No comments: