Monday, June 15, 2015

Историски блог

Би сакал да би го препорачам „Историски блог“ (http://istoriski.com), веб страница, како што кажува и самиот нејзин назив, посветена на историјата.


Слика: А.С.

За да ја посетите страницата - клик!

No comments: