Плејади над Јакупица


Композитна фотографија направена од 2 поединечни фотографии кои ги спои нашиот член Горан Петров. Фотографијата од пејса...
Posted by Скопско астрономско друштво / Skopje Astronomical Society on Saturday, May 30, 2015

No comments: