Бел Стар - Дарбог

Посвета со стрип ликот Бел Стар, нацртана од македонскиот стрип автор Дарко Богданов.

No comments: