Sunday, June 21, 2015

Тајната книга (The secret book)

Тајната книга (The secret book)Приказната за филмот е базирана на потргата по "Тајната Книга", книга напишана со Глаголско писмо (првата Словенска азбука, направена од Св. Кирил и Методиј).

Тајната Книга се претпоставува дека ги содржи основите на Богомилското верување, познато исто така и како Катаризам (Богомилите, прогонувани од страна на црквата, ја напуштаат нивната татковина и почнуваат да се селат кон северо-запад, ширејќи го нивниот начин на живот и размислување секаде каде што оделе и преку Босна, Далмација, северна Италија, стигнуваат до југот на Франција, каде што тие (сега познати како Катари) ја оформуваат својата нова татковина.

No comments: