Нови македонски знамиња

„Нови македонски знамиња“, на дизајнерот Небојша Гелевски.


Извор на сликите:


Види и:

No comments: