Alternate Flags of Macedonia

Во една од безбројте паралелни галаксии, секако доколку воопшто постојат, знамето на Република Македонија е баш вакво:


Во друка, пак, изгледа вака:

Kingdom of Macedonia by zalezsky

А во трета вака:

Macedonian Flag by zalezsky

И трите алтернативни македонски знамиња се варијации на шеснаесетзрачно златно македонско сонце и златно жолт исправен лав на црвено, а нивен автор е zalezsky, член на Deviantart.

Види и:

No comments: